Vives.

Het onderwijsinnovatie & ICT platform Vives voorziet in de informatiebehoefte bij de ICT-experts in het PO,VO en MBO onderwijs. Dit wordt gedaan door middel van Vives Magazine, Vives.nl, Vives nieuwsbrieven en sinds kort de Vives Kennissesies Live.

Vives.

Het onderwijsinnovatie & ICT platform Vives voorziet in de informatiebehoefte bij de ICT-experts in het PO,VO en MBO onderwijs. Dit wordt gedaan door middel van Vives Magazine, Vives.nl, Vives nieuwsbrieven en sinds kort de Vives Kennissesies Live.

In het platform komen inspirerende persoonlijkheden en toonaangevende organisaties aan het woord die hun mening en advies geven over hoe je ICT kan implementeren in de klas en school voor ICT-coördinatoren en beslissingsbevoegden. Tevens biedt Vives praktische tips en ideeën voor docenten om ICT en innovatie in te zetten in de klas.

Vives daagt op een prikkelende manier docenten uit om bezig te zijn met het geven van het onderwijs van de toekomst. Naast het verschaffen van lesideeën en workshops, worden ook maatschappelijke discussies over het nut van innovatie en ICT in het onderwijs niet uit de weg gegaan.

Doelgroep

20 – 65 jaar

60% vrouw, 40% man

Docenten, ICT-coördinatoren, (bovenschools) management & leiding

Actief, sociaal, leergierig, opleiden

Doelgroep

20 – 65 jaar

60% vrouw, 40% man

Docenten, ICT-coördinatoren, (bovenschools) management & leiding

Actief, sociaal, leergierig, opleiden