Gamer.nl.

Gamer.nl informeert en onderhoudt dagelijks een grote groep volwassen gamefans met het belangrijkste nieuws en relevante gamereleases.

Gamer.nl.

Gamer.nl informeert en onderhoudt dagelijks een grote groep volwassen gamefans met het belangrijkste nieuws en relevante gamereleases.

Aanvullend wordt regelmatig toelichting gegeven op actuele gebeurtenissen in de game-industrie en structureel wordt er een ander inzicht in de gametrends geboden. Trends worden niet lukraak overgenomen, maar verduidelijkt en in een context gezet. Gamer.nl biedt hierdoor een uniek perspectief aan een serieuze en volwassen doelgroep.

Gamer.nl is eerlijk, kritisch en authentiek. Gamer.nl schrijft over de impact van ontwikkelingen op de industrie in zijn geheel en gaat verder in haar analyses dan gebruikelijk. Daarbij worden vaak verrassende onderwerpen aangesneden en niet-standaard invalshoeken gevonden die de doelgroep een nieuwe kijk op hun favoriete vorm van entertainment geeft.

Doelgroep

15 – 35 jaar

Man

Hbo- en wo-opleidingsniveau

Student of jongvolwassenen met een jong gezin

Doelgroep

15 – 35 jaar

Man

Hbo- en wo-opleidingsniveau

Student of jongvolwassenen met een jong gezin