werk. photo

Met meer dan honderdduizend actieve fotografen die er dagelijks hun mooiste foto’s uploaden is Zoom.nl is de grootste online fotografie-community van Europa. Hier komen hobbyfotografen en semi-professionele fotografen samen om hun passie te delen. Met Zoom Academy biedt Zoom.nl daarnaast online fotografiecursussen, live webinars, masterclasses en complete cursusboeken. Daar tegenover staat SHUTR.photo, een cultureel geëngageerd high-end fotografiemagazine, gericht op inspiratie en discussie. In elke editie wordt een cultureel thema besproken vanuit het perspectief van bijzondere fotografen.